MENÜ

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar31.5.2021

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar ile ilgili hazırlanan bu içeriğimizi hemen inceleyebilir ve konuya ilişkin avukatlık hizmeti almak için hemen ELGİT HUKUK BÜROSU´nu arayabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenen bazı suçlar bulunabilir. İlgili suçlar özel bir kanun ile düzenlenmiştir. Atatürk aleyhine işlenen suçlara 5816 sayılı kanunda bakabiliriz. İlgili kanun kapsamında söz, yazı ve çeşitli davranışlar ile işlenebilen iki farklı suç tipi bulunmaktadır. Bunlara göz atacak olursak;

* Atatürk’ün hatırasına hakaret suçu,

* Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip etme, kırma, bozma veya kirletme suçu.

Bu suçlar genellikle teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sosyal mecralarda işlenmektedir. Örneğin twitter yazısında, facebook metininde, instagram görselinde Atatürk aleyhine işlenen suçlarla karşılaşmaktayız. Bu suçlar ile ilgili kanuna detaylı bir şekilde bakmak isteyenler için ise;


5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukardaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.


Sizlerde karşılaştığınız bir durum ile ilgili Elgit Hukuk Bürosu avukatlarından destek alabilirsiniz. Aydın ilinde bulunan hukuk büromuz sizlerin hizmetindedir.



İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler