MENÜ

Babalık Davası Yargıtay Kararı5.8.2022

Elgit Hukuk Bürosu´nun bugün sizler için hazırladığı bu içerikte "Babalık Davası Yargıtay Kararı" ele alındı. Siteden konuya dair bilgilere hemen erişebilirsiniz.

2. Hukuk Dairesi         2021/5714 E.  ,  2021/9677 K.

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Babalık Davası

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından nafaka yönünden; davalı erkek tarafından ise tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yersizdir.

2-Dava, babalığın tespitine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile babalığın tespitine, Busenaz yararına aylık 300 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir. Bu karara karşı davalı tarafından nafaka yönünden istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince “davacı ile davalının dava tarihinden sonra evlendikleri, daha sonra aynı taraflar arasında boşanma davası açıldığı, boşanma davasında Busenaz için de tedbir nafakası verildiğinin anlaşıldığı” gerekçesiyle nafaka talebi konusuz kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Dosya incelendiğinde; davacı ve davalı arasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak görülen ... 1. Aile Mahkemesi’nin 2016/201 Esas-2017/1249 Karar sayılı ilamında, sadece evlilik içinde doğan Melisa yararına tedbir nafakasına hükmedildiği, iş bu davada soybağı düzenlenen Busenaz yararına hükmedilen herhangi bir nafaka olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu’nun 327/1 inci maddesi uyarınca çocukların bakım, eğitim ve korunması için gerekli giderlerin ana ve baba tarafından karşılanmasının zorunlu olması hususunun da gözetilerek Busenaz yararına çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 2. bentte açıklanan sebeplerle temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 267.80 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 16.12.2021 (Prş.)

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Aydın Trafik Cezası Davalarına Bakan Avukatlar
    Aydın´da Trafik Cezası Davalarına Bakan Avukatlar arasında uzman bir kadroya sahip olan Elgit Hukuk Bürosu sizlerin hizmetindedir. ...
  • Suç İşlemeye Tahrik Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı
    Suç İşlemeye Tahrik Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı konusuna ilişkin sizler için hazırlanan bu içeriğimizi hemen inceleyebilir ve suç türü hakkında merak ettiğiniz bilgiler için ELGİT HUKUK avukatlarına danışabilirsiniz. ...
  • İşveren Tarafından Bezdirme Politikası
    İşveren Tarafından Bezdirme Politikası Sonucunda Tazminatınızı Alabilirsiniz. Bu konu hakkında işin ehli avukatlar ile görüşerek ilgili mahkemelerce davanızı açabilir ve tazminatınızı elde edebilirsiniz. ...