MENÜ

Bankacılık ve Finansman

Avukatlarımız, bankalara, finans şirketlerine, faktoring şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara Bankacılık ve Finans Hukuku kapsamında her türlü hukuki hizmeti vermektedir.

Bankacılık ve finans avukatlarının verdiği hizmetler:

* İpotek ve Teminat işlemlerinden doğan hukuki davalar.
* Kredi sözleşmeleri işlemlerinde hukuki destek
* Leasing ve faktoring işlemlerinde hukuki destek.
* Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetimi.
* İpotek ve ipotek teminatlarının hukuk bazında düzenlenmesi.
* Finansal kiralama ve faktoring sürecinin hazırlanması.
* Kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi.
* Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ile ilgili hukuki işlemler.
* Sermaye piyasası uygulamalarının hukuk bazında denetlenmesi.
* Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi.

Ofisimizde bulunan her bir Bankacılık ve Finans Avukatı , Bankacılık ve Finans  hukuku  alanında tecrübe sahibidir.

Whatsapp