MENÜ

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri ve Şartları04.06.2018

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri ve Şartları ile ilgili tüm bilgilere ELGİT HUKUK BÜROSU web sitesinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aklınıza tkaılan tüm sorular için bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçiye sağladığı hakları bertaraf etmek için işverenler tarafından başvurulan sözleşme türlerinden birisi de belirli süreli iş sözleşmeleridir.  Bu kapsamda 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile Yargıtay İlke Kararları çerçevesinde belirli süreli iş sözleşmesine ilişkin bilgi notumuzu dikkat ve değerlendirmenize sunarız.

Belirli süreli sözleşmeler 4857 sayılı İş Kanunu Madde 11’de;  • Belirli süreli işlerde • Belli bir işin tamamlanması • Belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir”  şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tarafların belirli süreli sözleşme yapma serbestisi kanun ile sınırlandırılmıştır. İstisnai durumlarda yapılabilen bir sözleşmedir.  Belirli süreli olarak düzenlenen bir sözleşmenin kanunen geçerliliğinin olması için bazı şartlar söz konusudur. Bunlar; Belirli bir görev tanımı, objektif neden ve süresi belirli bir sözleşmenin yazılı olarak yapılmasıdır.  Bahsedilenin aksine,objektif bir neden varlığı söz konusu değilse, süre öngörülebilir değil ve açık olarak belirtilmemiş veya yuvarlak ifadelere yer verilmişse, yazılı olarak düzenlenmemişse, işçi sözleşmesinin “belirli süreli sözleşme” olduğu konusunda bilgilendirilmemişse ve sözleşmede işçinin görev tanımına yer verilmemişse sözleşme geçerliliğini kaybeder ve belirsiz süreli sözleşme olarak dikkate alınır.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde İhbar ve Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı: Belirli süreli sözleşmeler bitiş süresi önceden belirlenmiş sözleşmeler olduğu için “ihbar süreleri/ihbar tazminatı” söz konusu değildir. Sözleşmeye aksi bir durum konulsa dahi geçersizdir. İş Kanununda ihbar tazminatından bahsedilirken belirsiz süreli sözleşmeler için olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle bir ihbar süresinden söz edemeyiz. Ancak sözleşmenin belirli olma özelliği kanunen geçersiz sayıldığında sözleşme belirsiz olduğu için ihbar tazminatı da söz konusu olacaktır.Borçlar Kanunu 430.maddesi uyarınca; Taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade etmektedir.

Kıdem Tazminatı:1 yıl şartını dolduran ve kıdem alma şartlarını sağlayan bir işçiye sözleşmesinin belirli ya da belirsiz olmasına bakılmaksızın kıdem tazminatı ödenmelidir. İş Kanununda kıdem tazminatına belirli süreli sözleşmeyle çalışan personellerin hak kazanamayacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Genel olarak Yargıtay kararlarında işverenin sözleşmeyi yenilemeyeceğinin beyanının sözleşmenin işveren tarafından feshi olarak kabul edildiği görülmekte ve işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Ayrıca ayrım gözetmeme ilkesine dayanarak emsal işçiyle aynı şartların kıdem tazminatında da geçerli olması gerekmektedir.

Bilgilendirme amaçlıdır. Detaylar için iletişim sayfasındaki numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kripto Paraların Hukuki Durumu
    Kripto para alanında sürekli kendini geliştiren ve bu tür davalara katılım sağlayan uzman avukatların yer aldığı Elgit Hukuk Bürosu´nda Kripto Paraların Hukuki Durumunu ele alacağız. ...
  • Dolandırıcılık Suçu Nedir?
    Dolandırıcılık Suçu Nedir? ile ilgili TCK´nın ilgili maddesini sitemizde siz değerli ELGİT HUKUK ziyaretçileri için net bir şekilde paylaştık. ...
  • Trafik Kazaları İçin İşinde Uzman Avukatlar
    Trafik Kazaları İçin İşinde Uzman Avukatları mı arıyorsunuz? Elgit Hukuk Bürosu bu alanda en iyi hizmetleri, işinde uzman avukatları ile sizlere sunmaktadır. ...
Whatsapp