MENÜ

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Güvenlik Tedbiri1.11.2021

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Güvenlik Tedbiri ile alakalı olan bu içeriğimizi hemen web sayfamızdan inceleyebilir  ve alanında uzman avukatlarımıza anında danışabilirsiniz. Elgit Hukuk Bürosu avukatları başta Aydın ili olmak üzere ülkemizin tüm şehirlerinde siz değerli ziyaretçilerimizden gelen taleplere destek olmak adına hizmetlerini sunabilmektedir. Nerede olursanız olun, yaşadığınız herhangi bir sorun karşısında hukuki destek alabilmek için bizi arayabilirsiniz.

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma ile alakalı olan tedbir çeşidi ülkemizde en çok başvurulanlar arasındadır. Türk Ceza Kanunu 53.maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenen bu tedbir ile ilgili merak ettikleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,

Yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

Konu ile alakalı merak ettikleriniz, avukata danışmak istedikleriniz ve daha fazlası adına hemen bizi arayın.

Elgit Hukuk Bürosu Aydın ilinde sizlere hizmetlerini sunmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • İşsizlik Maaşı Almak İçin Ne Gerekli?
    İşsizlik Maaşı Almak İçin Ne Gerekli? ile ilgili bir çok soru tarafımıza iletilmektedir. Yayınlanan son haberler arasında gerekli bilgileri sayfamızda sizlerle paylaştık. ...
  • Kaçak Elektrik Faturası Emsal Karar
    Kaçak Elektrik Faturası Emsal Karar içeriğine kurumsal sitemizden erişebilir ve Elgit Hukuk Bürosu´nun uzman avukatlarından benzer hususlarda destek talep edebilirsiniz. ...
  • Tazminat ve Nafaka Miktarları Yargıtay Kararı
    Tazminat ve Nafaka Miktarları Yargıtay Kararı içeren bu içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Bir çok yargıtay kararı sitemizde ziyaretçilerimizin bilgilenmesi için paylaşılmıştır. ...
Whatsapp