MENÜ

Birleştirilen Boşanma Davası Kararı25.11.2022

Birleştirilen Boşanma Davası Kararı detaylarına bu içerik ile erişebilirsiniz. Aydın´da bulunan Elgit Hukuk Bürosu boşanma davaları ile alakalı yargıtay kararlarını sizlerle paylaşmaktadır.

2. Hukuk Dairesi         2014/17333 E.  ,  2015/1981 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma


Taraflar arasındaki "boşanma" davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (kadın) tarafından her iki dava yönünden, davacı-davalı (koca) tarafından ise velayetler ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı-davalı (koca) tarafından 17.01.2012 tarihinde, davalı-davacı (kadın) tarafından da, 10.02.2012 tarihinde açılan boşanma davaları, kocanın davası üzerinde birleştirilmiştir. Böyle bir durumda birleştirilen davaların her biri, bağımsız niteliğini korur, bunun sonucu olarak da mahkemece birleştirilen davaların her biri hakkında ayrı ayrı hüküm kurulması gerekir. Gerekçeli kararın hüküm kısmında kocanın boşanma davası kabul edilmiş, kadının boşanma davası hakkında ise hüküm kurulmayarak tazminat taleplerinin reddi ile yetinilmiştir. Açıklanan nedenlerle davalı-davacı (kadın)´nın boşanma davası hakkında da olumlu olumsuz bir hüküm kurulması gerekirken, bu yönün gözetilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.(HMK 297/2 md.)

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre yeniden hüküm kurulması gerekli hale gelen davacı-davalı (koca)´nın boşanma davası ve fer´ilerine yönelik tarafların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 17.02.2015 (Salı)

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Araç Değer Kaybı Hesaplaması Hizmeti
    Araç Değer Kaybı Hesaplaması Hizmeti konusunda en iyi bilgileri kurumsal bir yapıda sizlere hizmet veren firmamızdan ulaşabilirsiniz. ...
  • Tutuklulukta Geçen Sürelerin Mahsup Edilmesi
    Tutuklulukta Geçen Sürelerin Mahsup Edilmesi - Mahsup Nedir? TCK 63 - Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. ...
  • Uyuşmazlığın Giderilmesine Dair Yargıtay Kararı
    Uyuşmazlığın Giderilmesine Dair Yargıtay Kararı metnine ELGİT HUKUK web sitesinden hemen erişebilir ve içerikte yer alan konu ile benzer hususlar için bizden hizmet alabilirsiniz. ...