MENÜ

Boşanma Davası Sonucu Davanın Reddi Kararı18.11.2022

Boşanma Davası Sonucu Davanın Reddi Kararı Elgit Hukuk Bürosu´nda sizlere sunulmuştur. Hemen kurumsal web sitemizden ilgili içeriği inceleyebilir ve konu ile alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz.

2. Hukuk Dairesi         2014/21342 E.  ,  2014/20554 K.

MAHKEMESİ :Ceyhan Aile Mahkemesi
TARİHİ :20.05.2014
NUMARASI :Esas no:2014/113 Karar no:2014/322


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı (koca) tarafından 22.07.2008 tarihinde Ceyhan Aile Mahkemesinde açılan boşanma davası sonucu davanın reddine karar verilmiş ve karar 10.09.2012 tarihinde kesinleşmiştir. Yine davacı (koca) tarafından 02.02.2011 tarihinde açılan boşanma davası da davacı tanıklarının geçimsizliğe ilişkin bilgilerinin olmadığı ve ortada terke dayalı bir boşanma davası olmadığı gerekçesi ile reddedilmiş ve bu karar da 11.09.2012 tarihinde kesinleşmiştir. Bu defa davacı (koca) tarafından 16.07.2012 tarihinde aynı hukuki nedenlerle yeni bir boşanma davası açılmış ve mahkemece davanın kabulü ile boşanmaya karar verilmiştir. Davacı (koca) tarafından açılan ve red ile sonuçlanan boşanma davaları sonucu davalı (kadın) kusursuz hale gelmiştir.

Davacı tanıkların ifadelerinde geçen olaylar reddedilen boşanma davalarından önceki olaylardır. Bu olaylar esas alınarak davalıya kusur atfedilmesi kesin hüküm ile bağdaşmaz. Fiili ayrılık tek başına boşanma sebebi değildir. Davacının terk hukuki sebebine dayalı bir boşanma davası da bulunmadığına göre davanın reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 23.10.2014 (Prş.)

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Suçu ve Suçluyu Övme Suçu Hakkında Bilgiler
    Suçu ve Suçluyu Övme Suçu Hakkında Bilgiler için sizlere hazırladığımız bu içeriğimizi inceleyebilir ve nerede olursanız olun hukuki destek almak adına Elgit Hukuk Bürosu numaralarını arayabilirsiniz. ...
  • İş Hukukunda Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma
    İş Hukukunda Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma İle İlgili derlenen bazı bilgilere web sitemizde yer verdik, sizlerin incelediği yazılar ve bilgiler için lütfen avukatlarımıza ulaşarak bilgi temin ediniz. ...
  • Kıdem Tazminat Tutarı Nasıl Hesaplanmaktadır
    Kıdem Tazminat Tutarı Nasıl Hesaplanmaktadır? Sorusunun Yanıtı için kısa bir bilgilendirme ve gerekli bilgileri Elgit Hukuk Bürosu olarak sizlerle paylaştık. Sorularınız için bizi arayabilirsiniz. ...