MENÜ

Davanın Reddi Kararına İstinaf Başvurusu30.5.2022

Aydın´ın önde gelen ceza avukatlarının yer aldığı Elgit Hukuk´ta bugün Davanın Reddi Kararına İstinaf Başvurusu ile alakalı bir çok detaya sitemizden erişebilirsiniz.

İSTİNAF NEDİR?İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir.

Mahkumiyet kararlarını maddi bakımdan ve hukuki anlamda denetleyen kanun yolu olarak bilinmektedir. İstinaf denetimlerinde üst dereceli olan bir mahkemeler istinaf mahkemelerinde yerine getirilmektedir. Davaların reddi hükmüne karşı istinaf kanun yolu başvurularında yapılmış olan maddi olayların yerlerinde değerlerinde ve hükmün uygun olup olmadığına ilişkin denetim yapılması sağlanmaktadır. Davanın reddine karşı itiraz hususları için bize ulaşım sağlayınız.

En iyi avukatlardan profesyonel hizmetler için bize ulaşım sağlayabilirsiniz.

DAVANIN REDDİ YARGITAY KARARI

1. Hukuk Dairesi         2021/8921 E.  ,  2021/8274 K.

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasındaki davadan dolayı ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 24/03/2016 tarihli ve 2015/173 Esas, 2016/63 Karar sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya tetkik olunarak gereği düşünüldü.

492 sayılı Harçlar Kanunu´na bağlı (I) sayılı tarifenin yargı harçları başlığını taşıyan bölümünün karar ve ilam harcı başlıklı III. kısmının 1. fıkrasında, konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden tarifede gösterilen oranda nispi karar ve ilam harcı; 2-a fıkrasında ise, 1. fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlar ve davanın reddi kararlarında maktu karar ve ilam harcı; IV. kısmında da, temyiz başvuru harcı alınacağı hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu´nun(HMK´nın) geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu´nun(HUMK´nın) 434. maddesinde, temyiz dilekçesi verilirken gerekli harcın tamamının ödenmesi gerektiği belirtilmiş; harcın tamamının ödenmemesi halinde yapılacak işlemin usul ve esasları gösterilmiş; 10.05.1965 tarihli ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıyla da, peşin ödenmesi gerekli temyiz harcının, hüküm altına alınan karar ve ilam harcının dörtte biri olacağı kabul edilmiştir.

Somut olayda, hükmü temyiz eden davacıdan maktu temyiz harcı ve temyiz başvuru harcı alınması yerine, istinaf harcı alınmak suretiyle dosyanın temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 1086 sayılı HUMK´nın 434. maddesi gözetilmek suretiyle eksik kalan temyiz harcının tahsil edilmesi, onda sonra gönderilmesi için dosyanın Yerel Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 29/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • İstifa Etsenizde İşsizlik Maaşı Alabilirsiniz!
    İstifa Etsenizde İşsizlik Maaşı Alabilirsiniz! Sadece işten atılanlar değil, kendileri işten ayrılanlarda eğer haklı fesih var ise işsizlik maaşı alabilirler. ...
  • Vergi Kaçırma Nedir ?
    Vergi, modern devletlerin varlık sebebi ve finansman aracıdır. Vergi kaçakçılığı yasa dışı bir davranışken, vergiden kaçınmak ise, bir hak olup yasalar çerçevesinde yasaların boşluklarından yararlanmayı ifade ediyor ve bir çok yolu bulunuyo.. ...
  • Edinmiş Mallara Katılma ( Mal Rejimi Sözleşmesi )
    Edinmiş Mallara Katılma ( Mal Rejimi Sözleşmesi ) hakkında merak edilenler ve tüm detaylar için firmamızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. ...