MENÜ

Edinmiş Mallara Katılma ( Mal Rejimi Sözleşmesi )06.02.2019

Edinmiş Mallara Katılma ( Mal Rejimi Sözleşmesi ) hakkında merak edilenler ve tüm detaylar için firmamızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Eşler birlikte söz alarak, ………./……../……..tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verdiği yetkiye dayanarak evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasını kabul ediyoruz. Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahip olacaktır. Paylı mülkiyet konusu malımızdaki kendimize ait pay üzerinde ancak birbirimizin rızasını almak suretiyle tasarrufta bulunabileceğiz/Seçenek: birimiz diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunabilecektir. Birbirimizden olan karşılıklı borçlarımızı takas suretiyle ödeyeceğiz/Seçenek: Karşılıklı borçlarla ilgili farklı bir düzenleme getirilebilir. Her birimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacaktır /Seçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerin üzerinde …./….pay oranında hak sahibi olacaktır. /Seçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerden pay almayacaktır. /Seçenek: Karşılıklı artık değere katılmada daha farklı bir düzenleme getirilebilir. Tasfiyenin sona erdiği tarihten başlayarak, katılma alacağına ve değer artış payına % …….oranında faiz uygulanacaktır. /Seçenek: Eşlerin katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülmeyecektir. /Seçenek: Borçlu eşten güvence istenmeyecektir. Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde, katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı; aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir. /Seçenek: Aile konutu ile ev eşyaları hakkında farklı bir düzenleme getirilebilir. Kişisel mallarımızın gelirleri her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını oluşturacaktır. /Seçenek: Kişisel mallarımızın gelirleri edinilmiş mallara dahil olmayacaktır diye sözlerini bitirdiler.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Detaylı bilgi için hemen avukatlarımıa ulaşın..

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp