MENÜ

Facebook Üzerinden Yazılı veya Görüntülü Hakaret Suçu Yargıtay Kararı08.10.2021

Facebook Üzerinden Yazılı veya Görüntülü Hakaret Suçu Yargıtay Kararı sizlerle paylaşılmıştır. Hemen sitemizden bu içeriği inceleyebilir ve sorularınız için Elgit Hukuk Bürosu avukatlarını arayabilirsiniz.

8. Ceza Dairesi         2020/10728 E.  ,  2021/4561 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, iftira
HÜKÜM : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık hakkında sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafii tarafından yapılan temyiz itirazının incelenmesinde;
Sanık hakkında hükmolunan ceza miktarına göre duruşma isteminin 1412 sayılı CMUK.nın 318. maddesi uyarınca reddi ile incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verilerek yapılan incelemede;

Sanığın sosyal paylaşım sitesi olan facebook üzerinden herkese açık şekilde katılana yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığının anlaşılması karşısında hakaret suçundan hüküm kurulurken TCK.nın 125/4. maddesinde düzenlenen alenen hakaret hükümlerinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedenleri yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafiinin sanık hakkında ceza verilmesinin hakkaniyete ve kanuna aykırı olduğuna, lehine olan hükümlerin uygulanmadığına, sanığın beraat etmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün ONANMASINA,
2- Sanık hakkında iftira suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafii tarafından yapılan temyiz itirazının incelenmesinde;

İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerekir.

Somut olayda; sanığın suç tarihinde Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı olan katılanı bu görevlerindeki faaliyetlerinden dolayı facebook hesabından eleştiri yaparken hakaret içerikli sözler yanında ´´herkesi arar tehdit eder size görev vermem der,.... insanlardan haraç alıyor ne anlıyor sporcunun halinden.´´ şeklinde kelimeler kullandığı, amacının katılan hakkında bir soruşturma ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak olmayıp eylemlerinin bir bütün olarak katılanı tahkir etmeye yönelik bulunması nedeniyle iftira suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.03.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Tutuklama Kararı Şartları (CMK m. 100)
    Tutuklama tedbiri ceza mahkemeleri aracılığıyla yapılmakta ve insan hayatına ciddi bir müdahale oluşturabilmektedir. Bu anlamda haksız olarak verilen tutuklama kararlarına karşı kişinin gerekli yasal yollara başvurması önem arz etmektedir. ...
  • Trafik Kazalarında Ölüme Bağlı Maddi Manevi Tazminat Talebi
    Trafik Kazalarında Ölüme Bağlı Maddi Manevi Tazminat Talebi edinmek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri, tüm detayları kurumsal web sitemizden inceleyebilir ve en iyi fiyatları elde edebilirsiniz. ...
  • Trafik Kazaları İş Kazası Sayılır Mı?
    Trafik Kazaları İş Kazası Sayılır Mı? Sorusu ve davaları ile ilgili pek çok telefon almaktayız. Elgit Hukuk olarak bu alanda uzman avukatlarımızla sizlere hizmet vereceğiz. ...