MENÜ

Giydirilmiş Ücret Hakkında Bilgiler21.08.2020

Giydirilmiş Ücret Hakkında Bilgilere sitemizden ulaşabilir ve ELGİT HUKUK Sitesinde yer alan hesaplamalar bölümünden kıdem tazminatı hesaplamanızı yaptırabilirsiniz.Giydirilmiş ücret; İşçilere nakden ödenen çıplak ücrete, süreklilik gösteren, iş karşılığında para ya da ayni olarak oluşan, yemek, yakacak elbise vb. ödemelerin, ödenen primlerin, ikramiyelerin eklenmesiyle bulunan ücrettir.

GİYDİRİLMİŞ KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, kişilerin son brüt ücretleri ile aylık ücretinin yanında kişiye sağlanmış düzenli ödemelerin tümü olan giydirilmiş ücret dikkate alınmaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin brüt ücretinin esas alınması gerekir. Kıdem tazminatı esas ücretin belirlenmesinde kişinin aylık brüt ücretinin yanında düzenli olarak yapılan tüm ek yardım ve menfaatlerin de dahil edilmesidir. Örneğin; işçiye her ay veya üç ayda bir gibi belirli ve düzenli periyodlara bağlanmış ödemelerin giydirilmiş ücrete dahil edilmesi gerekir. Burada önemli olan konu, kıdem tazminatı hesaplaması sırasında kişinin işten ayrılış tarihinden geriye dönük son bir yıl içerisindeki düzenli ödemelerin yıllık ortalamasının alınıp ücrete dahil edilmesidir.

Düzenli ödemeler genellikle, yol yardımı, yakacak yardımı, yemek yardımı ve düzenli olması halinde tüm prim ve ikramiyeler de bu nitelikte değerlendirilip giydirilmiş ücrete dahil edilir. Süreklilik arz etmeyen bir defaya mahsus ödenen ödemeler kıdem tazminatı esas ücreti olan giydirilmiş ücrete dahil edilmez. Şimdi bunu bir örnekle verelim;
İşçinin maaşı: 2.000 TL

Aylık fazla mesai ortalaması: 200 TL

Yakacak yardımı ortalaması: 100 TL

Yol ve yemek yardımı ortalaması: 250 TL

Asgari geçim indirimi tutarı: 125 TL

Bu örnekteki işçinin giydirilmiş brüt ücreti; (maaş+yakacak yardımı+yol ve yemek yardımı) – (asgari geçim indirimi) olarak hesaplanmalıdır.

Brüt çıplak ücreti ise (Maaş) – (asgari geçim indirimi) olarak hesaplanır. Yukarıda verilen örnekte kullanılan rakamlar brüt olan tutarlardır.

Özetle, ücretin giydirilmiş olması için ek menfaatlerin de yansıtılması gerekmektedir.

Giydirilmiş ücretin tespitinde, 4857 sayılı İş Kanunu´nun 32 nci maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak, işçiye sağlanmış para veya parayla ölçülebilir menfaatler dikkate alınır. Buna göre işçiye maaşı dışında ödenen yol, yemek, tazminat, kira yardımı, diğer yardımlar ve benzeri süreklilik arz eden ödemeler de giydirilmiş ücretin hesabında dikkate alınır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler