MENÜ

Grevin Tanımı ve Unsurları Nelerdir?20.06.2018

Grevin Tanımı ve Unsurları Nelerdir? Grev Nedir, Ne İşe Yarar ! başlıklı makalemizi ELGİT HUKUK BÜROSU web sitesinden rahatlıkla okuyabilirsiniz.

Topluca ve önceden tasarlayarak işi bırakma. Bir işe, bir faaliyete son vermek, durdurmak. İş Hukukunun ve bunun getirdiği toplu sözleşme düzeninin önemli araçlarından biridir. İşçilerin, işverenin tayin ettiği şartlarda çalışmayı reddederek toplu olarak işi bırakmaları, grevi bir baskı unsuru haline getirir. İşverenin de buna karşılık, işçileri faaliyetten men etme hakkı, lokavt hakkı vardır.

Bir bakıma toplu protesto hareketi olan grev, çalışanların aralarında anlaşarak veya sendika gibi bir kuruluşun verdiği karara uyarak topluca işi bırakmaları demektir. İşin topluca bırakılması veya bırakılacağı tehditi ile işçiler, işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen aksamasını gaye edinirler. Belli bir mesleki amaç güden grevler ekseriya kanuni çerçeve içinde yürütülürler.

Grev kelimesi Fransızcadan dilimize girmiştir. Paris’te iş arayanların topluca bekledikleri meydana Grève denir. Medeniyet tarihinde işi bırakma hareketine piramitlerin inşaatında rastlanır. Burada çalıştırılan işçiler, ücret ödemelerindeki düzensizliği, kötü davranışları ve iş kazalarını protesto etmek için işi bırakmışlardır. Roma’da da çalışanlar ağır cezalara bir tepki olarak zaman zaman işi bırakma yoluna giderlerdi. İşçi grevleri sanayileşme hamleleriyle birlikte kendini gösterir. Grev, önceleri bir suç, sonraları hukuka aykırı bir hareket olarak görülmüş, son zamanlarda ise temel hak ve hürriyetler arasında sayılmaya başlanmıştır.

Bir işçi hareketinin grev olarak nitelendirilebilmesi için bazı unsurların o harekette mutlaka bulunması gerekmektedir.

Bunlar;

* Grevin ancak işçiler tarafından yapılması
* Grev yapacak işçilerin işi bırakmaları
* Grev yapmak için işçilerin önceden aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun kararına uyarak harekete geçmiş bulunmaları
* Greve ancak belirli bir amaç için başvurulmuş olması gerekmektedir.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler