MENÜ

Hafta Tatili Ücretleri Nasıl Hesaplanır?8.8.2018

Hafta Tatili Ücretleri Nasıl Hesaplanır? sorusunun cevabı ile ilgili bazı bilgi ve içerikleri ELGİT HUKUK web sitemizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaştık.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. Maddesi “Hafta tatili ücreti” başlığını taşımaktaysa da, ilginç bir şekilde bu madde, hafta tatilinde yapılan çalışmaların ücretlendirmesine ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler gereği, çalışanların haftanın 6 iş günü çalışmış olmaları durumunda, 24 saat kesintisiz dinlenmelerinin sağlanması esastır. Hafta tatiline hak kazanan işçinin çalışmadığı güne ilişkin ücreti, işverenler tarafından kendilerine herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın ödenmektedir. Günlük ücretle çalıştırılan işçilerin hafta tatili ücretleri, bir günlük ücretlerinin tutarına eşittir. Saatlik ücretle çalıştırılan işçilerin hafta tatili ücreti, bir saatlik ücretlerinin 7,5 ile çarpımı yoluyla hesaplanarak işverenler tarafından ödenecektir. Ücretleri aylık olarak belirlenen (aylık maktu ücret) işçilere, bu ücretleri çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın ödendiğinden, bu işçilere ayrıca hafta tatili ücreti ödenmesi gerekmeyecektir. Belirlenen aylık ücret, bir aylık süre sonunda ödenecek ücret olacağından, bu ücret, hafta tatili günlerini de kapsayacaktır.

Hafta tatiline hangi durumda hak kazanıldığı ve hafta tatili ücretine ilişkin 4857 sayılı İş Kanunu´nun 3   46´ncı maddesinde düzenlenme yapılmıştır. Buna göre; "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63´üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir." düzenlemesi gereği haftalık 45 saat çalışma süresini dolduran işçinin en az 1 günlük hafta tatili kullanma hakkı bulunmaktadır.  Maddenin devamında da hafta tatili ücretine ilişkin düzenlenmeye yer verilmiştir. Buna göre;  "Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir." hükmü gereği işçi hafta tatilinde çalışmasa dahi o günün ücretine hak kazanacaktır.
 

İşçilerin hafta tatili kullanma hakları Anayasada sayılmış temel haklardandır. Hafta tatili günlerinde işçiye ödenmesi gereken ücret ise 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre işçi hafta tatili gününde çalışmayarak tatil yapması durumunda o güne ait ücretini bir iş karşılığı olmaksızın tam olarak elde eder. Bununla beraber hafta tatilinde de çalıştırılan işçiye 2,5 yevmiye tutarında ücret ödenmesi gerekmektedir. İşçi fazla çalışma ile hafta tatili ücretlerini ayrı ayrı talep ederse hesaplamanın buna göre yapılması gerekmektedir. İş Kanununa göre hafta tatilinin kesintisiz en az 24 saat olarak kullandırılması düzenlenmiştir. Dolayısıyla işçinin kısa süreli çalışmalarında yine çalıştığı kadar değil ücretinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Ödenmeyen hafta tatili ücretleri için İş Kanunu 102´nci maddesi gereği idari para cezası hükme bağlanmıştır. Bu tutar 2017 yılında geçerli olacak şekilde ücreti ödenemeyen her bir işçi için 167 TL olarak uygulanmaktadır. Bununla beraber hafta tatili ücreti ödenmeyen işçinin iş akdini haklı olarak feshetme ve kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.


Yararlanılan Kaynaklar:

4857 sayılı İş Kanunu
Yargıtay 9. H.D. 23.05.1996 gün 1995/37960 E, 1996/11745 K.
Yargıtay 9. H.D. 20.03.2012 gün  2011/53487 E,   2012/7270 K.
 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp