MENÜ

Hakaret Suçu TCK Madde 12530.7.2021

Hakaret Suçu TCK Madde 125´i kurumsal web sitemizden inceleyebilir ve sizlerde karşı karşıya kaldığınız hakaret durumları ile ilgili Elgit Hukuk Bürosu avukatlarından hemen destek alabilirsiniz.

Hakaret Suçu
TCK Madde 125


(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Toplu İş Görüşmesinin Sonuçları Hakkında
    Toplu İş Görüşmesinin Sonuçları Hakkında ilgili bazı bilgi ve dökümanlara firmamızın ELGİT HUKUK kurumsal web sitesinde yer alan makaleler bölümünde yer verdik. ...
  • Taksirle Yaralama Suçunda Avukat Seçimi
    Taksirle Yaralama Suçunda Avukat Seçimi konusunda kararsız mı kaldınız? Veya en iyi taksirle yaralama suçu avukatını mı arıyorsunuz? ...
  • Fazla Saatlerle Çalışmanın Serbest Zaman
    Fazla Saatlerle Çalışmanın Serbest Zaman Olarak Uygulanması ile ilgili gerekli tüm bilgilere sitemizden erişebilir ve iletişim numaralarımızdan alanın uzmanı avukatlarımıza danışabilirsiniz. ...