MENÜ

Haksız Yere İşten Çıkartıldım

İşvereni tarafından hukuken geçerli neden olmadan işten çıkarılan işçiye yasalarımızda bir takım haklar tanınmıştır. Yazımın okurlara faydalı olması ve aynı zamanda amacına ulaşması için kısa, net ve yalın yazmaya çalıştım. Bu sebeple ilgili yasa isimlerini ve maddelerini ayrıca belirtmedim.

Uygulamada işten çıkartılan işçiden, istifa dilekçesi yada bir takım belgelere imza atması işverence istenebilir. Böyle bir durumda işten çıkartılan işçi kendi gerçek iradesini yansıtmayan ve gerçeğe aykırı olan belgeleri imzalamamalıdır. Eğer haksız olarak işten çıkartıldıysanız;

1-    İş Kanununda belirtilen diğer şartların da gerçekleşmesi kaydıyla iş akdinizin feshi tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade davası açabilirsiniz,

2-    Bağlı olduğunuz Bölge Çalışma İl Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Ancak bölge çalışma müdürlüklerinin verdikleri kararlar ilam niteliği taşımamaktadırlar. Eğer Bölge Çalışma İl Müdürlüğü kararına rağmen işveren haklarınızı vermezse yargıya müracaat etmek zorundasınız.

3-    İşvereninizden olan alacaklarınızın tahsili için dava açmadan önce, öncelikle arabulucuya müracaat etmek zorundasınız. Bu husus dava şartlarındandır. Arabulucuya yaptığınız müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde artık dava açabilirsiniz.

Sonuç olarak; işten çıkarılmanız halinde, duruma göre işe iade , alacak davası açabilir, ayrıca Bölge çalışma İl Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.