MENÜ

İcra İflas Hukuku

Alacaklılara, devlet gücü yardımıyla alacaklarını nasıl elde edebileceklerini düzenleyen bir hukuk koludur. Bu hukuk dalının amacı mahkemeler tarafından verilen yargı kararlarının yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte bir yargı kararı bulunmayan kimi hallerde de, hak sahibi olduğunu ileri suren kişilerin, icra hukukundan yararlanarak haklarını elde etme olanağı vardır.

Elgit Hukuk, İcra İflas Hukukuna gereken önemi uzun yıllardan beri vermekte olup, bu anlamda yayınlanan gerek ulusal gerekse uluslararası yayınları yakından takip etmekte, müvekkillerinin bu hukuk dalına giren dava ve danışmanlık süreçlerini büyük bir titizlikle yürütmektedir.

İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

* Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
* Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve
yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
* İflas Erteleme
* Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

Whatsapp