MENÜ

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku ve idari yargı alanında uzman kadrosu ile idare hukukunun her alanında çözüm sunmaktayız. İptal davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda Elgit Hukuk ofisimiz olarak özenli hizmeti sağlamayı hedeflemiş bulunmaktayız. Idari davalar, üstün kamu gücü karşısında bireyin hak ve çıkarlarının savanulduğu davalardır.

Bu davalarda bazı hallerde yürütmenin durdurulması kararırın alınması da büyük önem arz etmektedir. Mahkemenin idarenin eylem ve işlemlerine karşı Yürütmenin durdurulmasına karar vermesi mahkemenin o konuya ilişkin hükmünü verene kadar idarenin işlemine devam etmesine engel teşkil eder. Zira bazı işlemlerde mahkemeyi kazansanız bile telafisi güç zararlar doğacaktır. Yürütmenin durdurulması kararı bu mağduriyeti baştan önleyecektir.

Örneğin idare size bir ecrimisil tahakkük ettirmiş olabilir. Tahakkuku yapılan paranın ödenmesi halinde ise kamudan iade olarak almanız yıllarca sürebilir.Bu durum ise, davacıyı zarara sorakacaktır.

* Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
* Dava takibi ve uyuşmazlıkların gerek İdare Mahkemeleri gerek Vergi Mahkemeleri gerekse Danıştay nezdinde  çözümü
* Vergi konusunda görüş sunmanın yanı sıra uyuşmazlık çözüm biriminin vergi ve gümrük ödemeleri ile bağlantılı büyük ölçekli uyuşmazlıkların çözümü
* Gümrük Vergisi ile bağlantılı konularda , yürürlükteki yasal düzenlemeler ile hukuki çözüm alternatifleri hakkında bilgi ve görüş sunulması,
* Vergisel planlamaları hukuki açıdan incelemek ve değerlendirmek

Whatsapp