MENÜ

İş Kazası Sonrasında Ne Yapmanız Gerekir?27.07.2020

Yaşadığınız bir İş Kazası Sonrasında Ne Yapmanız Gerekir? Sorusunun yanıtı ve konu içeriğini sitemizden hemen inceleyebilir ve daha detaylı bilgilere de makalelerimiz aracılığı ile erişebilirsiniz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi iş kazasının tanımını yapmış ve iş kazası sayılabilmenin şartlarını düzenlemiştir. Buna göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için; kazaya uğrayanın sigortalı olması, olayın 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde belirtilen hallerden birinde meydana gelmesi, sigortalının kaza nedeniyle hemen veya sonrasında zarara uğramış olması, zarar ile kaza arasında illiyet bağı olması gerekmektedir.

Yaşadığınız bir iş kazasının ardından, işveren tarafından SGK´ya ve kolluk kuvvetlerine hemen bilgi verilmesi gerekmektedir. Hemen verilmemişse de en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde kazanın bildirilmesi zorunludur. Şayet bu sürenin içinde iş kazası işverenin kontrolünün olmadığı, kontrolü ddışında olan yerlerde meydana geliyor ise, iş kazasının öğrenilmiş olduğu tarih itibari ile başlayacaktır. Bildirim mutlaka iş veren tarafından yapılmalıdır. Şayet bildirim işveren tarafından yapılmadıysa, kazalı işçi tarafından yerine getirilmesi gerekmekteir. Bildirim tarihne kadar geçmiş olan süreler için sigortalıya ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneği, kurumca işverenden tahsil edilecektir.

Konuya ek olarak, iş kazası Sosyal Güvenli Kurumu´na yanlış veyahut eksik bildirildi ise, bu olay için yersiz olan yapılan ödemeler, ödemelerin yapılmış olduğu tarihten itibaren gerçeğe aykırı olarak bildirimlerde bulunmuş olanlardan, işverenden ve illiyeti bulunanların tamamında yasal faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Yaşadığınız her türlü sorun için Elgit Hukuk´a başvurabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler