MENÜ

İş Kazasının Takibi ve Sonrasındaki Süreç07.08.2020

İş Kazasının Takibi ve Sonrasındaki Süreç ile ilgili bilgilere web sitemizden erişebilir ve süreçlerin profesyonelce yönetilmesi için avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Çalışanların yaşam haklarını muhafaza etmesi amacı ile iş kazası sürecinde tedavi amacı esastır. İş kazası yaşanan durumlarda yasal hakları baki kalmak şartıyla çalışanların kendi, yakınlar veya taraf olan kurumlar aracılığı ile iş kazasının takibi yapılabilmektedir. İş kazalarında veya meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalan kişiler sigortalı ise, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince çalışanlara gerekli sağlık yardımları yapılmaktadır.

Bu sorunları yaşayan işçilere geçici ve sürekli iş görmezlik ödenekleri bağlanacaktır. Şayet SGK zarara uğrayan işçinin, desteğinden yoksun kalanların manevi zararlarını karşılayabilecek bir ödeme yapamamaktadır. İşçi / destekten yoksun kalanların manevi zararları SGK tarafından karşılanmayacak, bu zararlar için işverene başvurular yapılabilecektir.

5510 Sayılı Kanun’dan doğan haklar beş yıl içinde zamanaşımına uğrar.  İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebi ile hak kazanılan gelir ve aylıklar, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmelidir. 5 yıl içerisinde istenmeyen her durum zaman aşımına uğrayacaktır. Ek olarak işverenin gözetme borcuna aykırı davranmasından ötürü doğan tazminat davaları için ise zaman aşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir. Yasal süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu´na başvurmamış işçi, tüm zararları işverenten talep edebilmektedir.Yargıtay, işçi veya hak sahiplerinin haklarını almak için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları ve mahkemenin tazminata hükmetmeden önce bu başvurunun sonucunun beklenilmesi gerektiği görüşündedir.

Konu ile ilgili pek çok yanıtlanmayı bekleyen sorunuzun olduğunu biliyoruz. Elgit Hukuk Bürosu avukatlarına web sitesinde yer alan numaralar aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler