MENÜ

İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali Yargıtay Kararı31.12.2021

İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali Yargıtay Kararını Elgit Hukuk Bürosu olarak web sayfamızda siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaştık. Bu ve bunun gibi hususlarla karşı karşıya kalan ziyaretçilerimizin Aydın ili ve çevre illerde profesyonel hukuki destek almak istediğinde iletişim sayfamızda yer alan telefon numarası üzerinden bize ulaşması yeterli olacaktır. Uzman avukatlarımız ile her türlü husus için hizmet verebilmekteyiz.

2. Ceza Dairesi         2020/14443 E.  ,  2021/20292 K.

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme
HÜKÜM : Mahkumiyet


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Suça sürüklenen çocuk müdafiinin mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
14.04.2011 tarihli Resmi Gazete´de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 31.03.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun´un 26. maddesi ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu´nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun´a eklenen geçici 2.maddesi gereğince doğrudan hükmolunan 3.000,00 TL dahil adli para cezasına mahkûmiyet hükümlerinin temyizi mümkün olmadığından suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz isteminin CMUK´nın 317. maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,

2-Suça sürüklenen çocuk müdafiinin iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

3- Suça sürüklenen çocuk müdafiinin hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak;

Dosya kapsamında yer alan 10/12/2015 tarihli eşya teşhis ve teslim tutanağına göre, suça sürüklenen çocuğun suça konu fotoğraf makinesini ve çalınan 400 TL paranın 122,5 TL’sini teslim etmesi suretiyle soruşturma aşamasında kısmi iadenin sağlandığı nazara alınarak kısmi iade nedeniyle suça sürüklenen çocuk hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rıza gösterip göstermediği mağdurdan sorularak, mağdurun kısmi iadeye rızasının varlığı halinde iadenin soruşturma aşamasında yapıldığı gözetilerek, suça sürüklenen çocuk hakkında etkin pişmanlık hükümleri gereğince ve TCK´nın 168/1-4. maddesi uyarınca indirim yapılması gerekirken, mağdurun 26.01.2016 tarihli dilekçesinde zararının olmadığını ve şikayetinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine, zararın tamamının kovuşturma aşamasında karşılandığı kabul edilerek suça sürüklenen çocuk hakkında TCK’nın 168/2. maddesi uyarınca hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 01/12/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • 2018 Yılı İşsizlik Maaşı Nekadar?
    2018 Yılı İşsizlik Maaşı Nekadar? Alım Şartları Nelerdir? ile ilgili bir çok soru ve işçi işveren arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle de bir çok soru alıyoruz. Bu konuda bazı bilgilerle sizleri bilgilendirmek isteriz. ...
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Yardımlarından Kim Yararlanabilir
    İş Kazası ve Meslek Hastalığı Yardımlarından Kim Yararlanabilir, kimler destek alabilir. Konu ile ilgili merak ettiğiniz soruların tamamı sitemizde yer alan MAKALELER bölümünde sizler için paylaşılmıştır. ...
  • İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Fesih
    İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Fesih konusuna dair bilgi ve içerikleri sitemizden detaylı bilgi ve içerikleri ELGİT HUKUK kurumsal web sitesinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. ...