MENÜ

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmelik2.4.2024

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete´te yayımlandı. Elgit Hukuk Bürosu´nun web sitesinden ilgili yönetmelik hakkındaki detayı inceleyebilirsiniz.Konu ile alakalı bir husus hakkında bilgi almak için bize sitemizdeki numaradan ulaşabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 7. maddesi uyarınca, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul veya esasların ise yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Açıklanan kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 5. maddesi ile, sicile kayıt yükümlülüğü olanlara, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu politikanın içeriğinde yer alması gereken bilgiler Yönetmeliğin 6. maddesinde belirlenmiştir. Bu kapsamda hazırlanacak politikada, politikanın hazırlanma amacına, kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklamaya, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere, kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere, kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına, kişisel verileri saklama ve imha sürelerini gösteren tabloya ve periyodik imha sürelerine yer verilmesi zorunludur.

Yönetmeliğin 7. maddesine gereğimce, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınmalı ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanmalıdır.

Ayrıca veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür.


Kaynak: Resmi Gazete

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp