MENÜ

Miras Hukuku

Miras hukuku aile içi kavgaların ve sıkıntıların en şiddetli şekilde yaşandığı alanlardan birisidir. Ülkemizde çocuklarından ya da kardeşlerinden miras kaçırmak için muvazaalı işlemler yapılmasıyla çok sık karşılaşılmaktadır. Bu nedenle de hak edilen mirasa kavuşulabilmesi için büromuz uzman kadrosu ile miras hukuku avukatı olarak müvekkillerine dava ve danışmanlık alanlarında kaliteli hizmet vermektedir.

Kişinin miras hakkı başta anayasamız ve Türk Medeni Kanunu’nda ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Miras hukukunda en önemli nüanslardan birisi de mirasın mirasçılara aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak geçmesidir. Yani size kalan mirasın borçlarından da sorumlusunuz. Olası bir borca batık mirasın kalması durumunda bu sebeple mirasın reddi gibi hukuki işlemler hayati önem arz etmektedir. Zira güzel bir miras beklerken borca batık bir miras sebebiyle borç içinde kalabilirsiniz. Ya da miras hukukundaki zümre sisteminin nasıl işlediği, eşin hangi zümreyle ne kadar miras payına sahip olabileceği, mirasçıların saklı payları ve saklı payın aşılması durumunda başvurulabilecek hukuki yollar gibi durumlar miras hukukunda sıklıkla karşılaşılmaktadır.

* Tereke Davaları,
* Veraset ve İntikal Davaları,
* Vasiyetname Hazırlanması,
* Tenkis Davası,
* Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şüyu).

Whatsapp