MENÜ

Sağlık ve İlaç Hukuku

Elgit Hukuk ve Danışmanlık Bürosu için temel hedef hukuki ihtilafların önlenmesi olmakla birlikte, hukuki uyuşmazlıkların sözkonusu olması halinde, mahkemeler ve ilgili diğer resmi merciler önünde müvekkillerimizi hak ve beklentileri doğrultusunda temsil ederek en iyi hizmeti vermektir.

Hasta Hakları ve sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğu :

Sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin sunumuna bakış açısının değişimi, sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda farklı bir yaklaşım ve deneyimi gerektirmektedir. Elgit Hukuk Bürosu bu noktada sadece uyuşmazlık çözümü konusunda bireysel değil değil, hasta hakları ihlallerine yönelik risklerin minimalize edilmesi için (akreditasyon standartları, iyi hekimlik uygulamaları bakımından kalite sürecinin sağlık hukuku açısından izlenmesi sonucunda) genel uygulama prosedür ve talimatlarının hazırlanması konusunda da kurumsal hizmetler vermekte ve hastane genelinde sağlık çalışanlarının hasta hakları ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, hasta hakları uygulamaları, eğitimleri konusunda danışmanlık yanında hastane genelinde ve/veya ilgili birim-bölümlerde eğitim çalışmalarının düzenlenmesi konusunda da sizlere destek sunmaktadır.

Hastane yönetimi ve yöneticiliği :

Sağlık kurumlarında yönetim, en zor yönetim alanlarından biridir. Sağlık kuruluşları ileri ve yoğun teknolojiyi kullanmak, çok sayıda ve farklı nitelikte personel istihdam etmek ve farklı istek ve beklentileri olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları memnun etmek zorundadır. Sağlık hizmetleri süreklilik gösteren niteliği ile, kadro ve kaynakların doğru kullanımını ve iyi yönetimini gerektirir. Sağlıkla ilgili yasa, tüzük ve mevzuatın sürekli olarak takibi sağlık kurumları ve yöneticileri açısından büyük öneme sahiptir. Elgit Hukuk Bürosu sağlık kurumlarında her türlü yönetim ve organizasyon (insan kaynakların yönetimi, finans yönetimi vs.) konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ve merkezleri

Çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla çocuk sahibi olmaları için yapılacak uygulamanın esasları, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması, çalışması ve bu konuda faaliyet gösteren merkezlerde bulunan sağlık personelinin eğitimi konuya özgü bir hukuki yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Büromuz sözkonusu merkezlere ve bu hizmetlerden yararlanan kişilere ilişkin olarak özel danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Sağlık turizmi

Günümüzde sağlık hizmetlerinin uluslararası sunumunun küresel ekomomi bakımından yeni ve büyük bir potansiyele sahip olduğu kabul edilmektedir. Türkiye özellikle termal turizmde önemli adımlar atmakla birlikte, genel olarak medikal turizmin gözde merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ülkemizde sağlık turizmi her açıdan muazzam bir gelişme gösterirken, gerek sağlık hizmeti sunucuları gerekse sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından ortaya çıkan veya çıkabilecek hukuki sorunların çözümü büyük önem kazanmıştır. Firmamız, başta hasta olmak üzere sağlık turizminin tüm bileşenleri ekseninde ortaya çıkan ve çıkabilecek hukuki ve etik sorunların tespit edilmesi, çözüm yöntemlerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

Whatsapp