MENÜ

Sahte Fatura Düzenlenmesi Yargıtay Kararı8.3.2024

Aydın ilinin önde gelen ceza avukatlarının yer aldığı Elgit Hukuk Bürosu olarak sizlere Sahte Fatura Düzenleme Yargıtay Kararı içeriğini paylaştık. ilgili içeriği incelemenizin ardından alanında uzman avukatlarımıza danışabilir ve sizlerde benzer hususlar için profesyonel bir avukat kadrosunun yer aldığı hukuk büromuzdan hizmet alabilirsiniz.

11. Ceza Dairesi         2019/2983 E.  ,  2021/5939 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Sahte fatura düzenleme
HÜKÜM : Mahkumiyet


1- Sanık ... hakkında sahte fatura düzenleme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz talebinin incelenmesinde;
5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yargılamanın hukuka uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmada ileri sürülen hususların gerekçeli kararda gösterilip tartışılarak değerlendirildiği, fiilin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, suç vasfının doğru biçimde belirlendiği, cezanın kanuni takdir sınırlarında uygulandığı, incelenen dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmış, sanığın temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden hükmün ONANMASINA,
2- Sanık ... hakkında sahte fatura düzenleme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyiz talebinin incelenmesinde;
5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilerek tartışılan delillere, Mahkemenin oluşa uygun inanç ve takdiri ile incelenen dosya içeriğine göre, sanık müdafinin diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir, ancak;

Sanık hakkında tekerrüre esas alınan Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/619 esas ve 2006/323 karar sayılı ilamının karşılıksız çek keşide etmek suçuna ilişkin olup karşılıksız çek keşide etme suçunun 6273 sayılı yasa ile suç olmaktan çıkarılması karşısında tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK´nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı Kanunun 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, hüküm fıkrasından 5237 sayılı TCK´nin 58. maddesinin tatbikine ilişkin (2) no.lu bölümün çıkartılarak diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 24.06.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp