MENÜ

Şantaj ve Hakaret Suçları İle İlgili Yargıtay Kararı11.10.2021

Şantaj ve Hakaret Suçları İle İlgili Yargıtay Kararını sitemizde sizler için yayınladık. Konu ile ilgili benzer durumlarda hukuksal açıdan destek alabilmek adına hemen Elgit Hukuk avukatlarına danışabilirsiniz.

15. Ceza Dairesi         2017/30219 E.  ,  2021/3104 K.


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıcılık, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret
HÜKÜM : 1- Sanık ... hakkında; a- Dolandırıcılık suçundan beraat
b- Şantaj suçundan beraat
c- Özel hayatın gizliliği suçundan beraat
2- Sanık ... hakkında;
a- Dolandırıcılık suçundan beraat
b- Şantaj suçundan TCK´nın 107/1, 43, 62, 52/2, 53 maddeleri gereğince mahkumiyet
c- Özel hayatın gizliliği suçundan TCK´nın 134/1, 62, 50/1-a, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince mahkumiyet
3- Sanık ... hakkında;
a- Dolandırıcılık suçundan beraat
b- Şantaj suçundan TCK´nın 107/1, 43, 62, 52/2, 51, 53 maddeleri gereğince mahkumiyet
4- Sanık ... hakkında;
a- Dolandırıcılık suçundan beraat
b- Hakaret suçundan beraat
c- Şantaj suçundan TCK´nın 107/1, 43, 62, 52/2, 51, 53 maddeleri gereğince mahkumiyet


Dolandırıcılık, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından sanık ... hakkında verilen beraat hükümleri, dolandırıcılık suçundan sanıklar ..., ... ve ... hakkında verilen beraat hükümleri ile hakaret suçundan sanık ... hakkında verilen beraat hükmü, katılan vekili tarafından, şantaj suçundan sanıklar ..., ... ve ... hakkında verilen mahkumiyet hükümleri ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanık ... hakkında verilen mahkumiyet hükmü, sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Katılanın 2004-2005 yılları arasında ... isimli bir bayanla tanıştığı, katılanın ... ile cinsel ilişkiye girdiği ve bu cinsel ilişki görüntülerinin sanıklar tarafından ele geçirildiği, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek bilgisayar ortamında katılan ile irtibata geçtikleri, sanıkların ellerinde bulunan görüntü ve resimler karşılığında katılandan kendilerine para gönderilmesini istedikleri, katılanın bu hususu kabul etmemesi üzerine ise sanıkların facebook sosyal paylaşım sitesinde bulunan zynga poker üzerinden chip göndermesini talep ettikleri, bu sırada sanık ...´un katılanla internet ortamında irtibata geçerek bahse konu video ve resimlerin bulunduğu bilgisayarı çökertebileceğini katılana söylediği, katılanın sanık ... ile anlaşarak ...´a bankamatik aracılığıyla 100 TL para gönderdiği, bu olaydan 3-4 ay sonra sanık ...´un katılanla tekrar irtibata geçerek gerçekleştirdiği işlem nedeniyle bilgisayarın çöktüğünü ve bunun karşılığında kendisine 5000 TL para göndermesinin gerektiğini aksi taktirde elinde bulunan video ve görüntüleri kullanacağını beyan ettiği, bunun üzerine katılanın sanık ...´a taksitler halinde 1,500 TL para gönderdiği, sanıkların tekrar katılanla irtibata geçerek, bu sefer de kendilerini ... olarak tanıttıkları ve bilgisayarlarının katılan tarafından çökertildiğini dile getirerek, bunun karşılığında para talep ettikleri, paranın gönderilmemesi durumunda ise ellerinde bulunan video ve görüntüleri kullanacaklarını beyan ettikleri, bunun üzerine katılanın 22,000 TL´lik parayı taksitler halinde sanıklara gönderdiği, ayrıca 11,000-TL parayı da sanık ... adına kayıtlı olan hesaba havale ettiği, farklı tarihlerde 7,000 TL ve 5,000 TL olmak üzere aynı hesaba para gönderdiği ve sanık ...’un 18,000 TL chip borcu olduğundan bahisle para talep ettiği, katılanın istenen bu parayı göndermeyeceğini belirtmesi üzerine sanık ...’un ‘‘ Ayıp lan ayıp aç şu teli insan gibi sana yardımcı oldum uğraştırma beni erdem bey ’’ diye mesaj attığı bu suretle sanıkların atılı suçları işlediklerinin iddia edildiği olayda;
1-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında şantaj suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri, sanık ... hakkında dolandırıcılık, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından kurulan beraat hükümleri, sanıklar ... ve ... hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan beraat hükümleri, sanık ... hakkında dolandırıcılık ve hakaret suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz talebinin incelenmesinde,

Sanıkların savunması, katılan beyanları ile dosya kapsamına göre mahkemenin sanıklar ..., ... ve ...’in şantaj suçundan mahkumiyet kararına ilişkin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiş, mahkemece asgari hadden verilen ceza tayininde ve hakaret suçu yönünden ‘lan’ kelimesinin kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu gerekçesiyle verilen beraate ilişkin hükmünde bir isabetsizlik görülmemiş, tebliğnamedeki bozma isteyen görüşlere iştirak edilmemiş, sanıkların üzerine atılı suçların işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığına yönelik mahkemece verilen beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç yönünden gerekçesi gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin suçların yasal unsurlarının gerçekleştiğinden bahisle mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

2- Sanık ... hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz talebinin incelenmesinde,
Katılanın şikayetinde eski kız arkadaşı olan ... ile sevişme görüntülerinin bilgisi ve rızası dışında ... tarafından çekilmiş olduğunu söylemesi ve suça konu görüntülerin ele geçirilememiş olması karşısında, sanığın savunmasının aksine, mahkumiyetine yeter delil bulunmadığı anlaşıldığından, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanık ...’nun temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler