MENÜ

Sendikal Tazminat Nedir?19.9.2018

Sendikal Tazminat Nedir? sorusu ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler, ilgili yasaya ait içerikler ve çok daha fazlası sayfamızın içeriğinde sizlerle paylaşılmıştır.

Sendikal tazminat; sendikaya üye olduğu için, sendika üyeliğine son verdiği için ya da sendikal faaliyette bulunduğu için işten çıkarılan işçiye ödenmesi gereken ve miktarı iş mahkemesince belirlenen bir tazminat türüdür.

Sendikal tazminat, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenmiş olan bir tazminat çeşididir. Bu tazminat çeşidi, işçilerin sendika üye olup olmamaları ve sendikal faaliyetler içerisinde bulunup bulunmamaları nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedilmesi veya sendikalı işçi ve sendikaya bağlı olmaksızın çalışan işçiler arasındaki ayrımın varlığı çerçevesinde kendini göstermektedir. Bunun dışında, sendikalı işçiler ve sendikalı olmayan işçiler arasında işveren eğer ayrımcılık yapar ise de bu tazminatın talep edilmesi mümkündür.     Kanun koyucu tarafından sendikal özgürlüğün bir güvencesi olması amacı ile bu tazminat türü belirlenmiştir.

Sendikal faaliyetlere katıldığı gerekçesi ile iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçi, feshin geçerli bir nedene dayanmadığı iddiası ile işe iade davası açma hakkına sahiptir.İşçilerin sendikal faaliyetlerde bulunma özgürlüğünün güvencesi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. Maddesinde düzenlemiştir.

Yasanın 25/3. maddesine göre;

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.

Yine aynı maddenin 4.bendine göre;

İşverenin yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir.

Aklınıza takılan her türlü soru ve sorun için hukuk büromuza rahatlıkla başvurabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler