MENÜ

Şikayet Hakkının Kullanılması27.6.2022

Aydın ve İzmir bölgesinde Hukuki Destek ve Avukatlık Hizmetleri kapsamında Şikayet Hakkının Kullanılması hususu ile alakalı merak ettiğiniz detaylara bu içeriğimiz ile erişebilirsiniz. Profesyonel destek almak istediğiniz tüm hukuki konularda iletişim sayfamızda yer alan numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Hukuğa uygunluk sebebi olarak hakkın kullanılması hususu 5237 sayılı TCK´nın 26.maddesinin ilk kısmında yer alır. Bununla ilgili olarka " hakkını kullanan kimseye ceza verilmez" açıklaması yer alarak hükme bağlanmıştır. Ayrıca hakkı kullanan kimsenin hukuka aykıır bir şekilde hareket ediyor olması sayılmayacaktır. Hak, kanun, tüzük, genelge, yönetmelik türevi nizamlara dayanılabilecek olmasından dolayı hukuken tanınmış olması, düzenlenmiş olması kaydıyla hak bir mesleğin icrasından da doğuyor olabilir. Şikayet hakkının kullanması ile alakalı olarak hukuka uygunluğu ve bunun kullanılmasından söz edilebilmesi şarttır. Eğer bir hak bir merciye başvurularak kullanılacaksa artık burada hak kapsamında kabul olmayacaktır.

ŞİKAYET HAKKI

ŞİKAYET HAKKI : “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir”  düzenlenmiştir. Dilekçe ile bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı başlığı ile karşımıza çıkan 74.maddede ilk kısımda ise  “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” açıklamaları yer almaktadır.

Kimsenin şikayet hakkını kullandığından dolayı soruşturma ve kovuşturmaya tabi olacağı gibi bir durum yoktor. Kimse bunlara tabi olmayacaktır. Kişilerin şikayet haklarının kullanımı iftira gibi, benzeri hususlara suçlara vücut veren bir fiil olarak değerlendirilmeyecektir.

Daha fazla bilgi ve AYDIN ilinde yer alan ceza avukatlarımızdan destek alabilmek adına incelediğiniz web adresimizde yer alan numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler