MENÜ

Şirket Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralma, taraflarının hukuki hüviyetine bağlı olarak çok boyutlu ve multidisipliner bir konudur. Yerli veya yabancı, özel veya kamusal, hisse senetleri borsada işlem gören veya görmeyen veya bunların karma türlerini içerecek bir birleşme veya devralma işleminin, due diligence çalışmalarının yürütülmesi, teklif verilmesi, hisse satın alma ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi gibi proje öncesi ve birleşme veya devralma sonrası yeniden yapılanma için gerekli iş ve işlemlerin planlanması ve takibi gibi proje sonrası çalışmalarının yanı sıra, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Özelleştirme İdaresi, Sanayi Bakanlığı gibi kamu kurumlarına yapılması gerekecek çeşitli müracaat ve onlarla yürütülecek çeşitli işlemleri de kapsaması mümkündür.

Elgit Hukuk & Danışmanlık avukatları bu nedenle, birleşme ve devralma işlemlerini, gerek kamu hukuku, rekabet hukuku, ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku gibi konuyla doğrudan ilgili alanlardaki uzmanlığı, gerekse on yılı aşkın süre boyunca yurtiçi ve yurtdışında rol ve görev aldığı projelerde edindiği kurumsal tecrübelerinden de yararlanarak bütünsel bir yaklaşımla ele almakta, planlamakta ve yürütmektedir.

Şirket sözleşmeleri, birleşme ve devralma anlaşmaları, genel olarak anlaşmaların hazırlanması ve müzakere edilmesinde, çıkış stratejileri, kontrol mekanizmaları ve azınlık haklarının korunması konusunda detaylı analizler ve brifingler ile yönetilen süreçte, şirket birleşme ve devralma sürecinin en başından son aşamaya kadar yürütümü hizmetleri müvekkil şirketlere sunulmaktadır.

Whatsapp