MENÜ

Tazminat ve Nafaka Miktarları Yargıtay Kararı2.9.2022

Tazminat ve Nafaka Miktarları Yargıtay Kararı içeren bu içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Bir çok yargıtay kararı sitemizde ziyaretçilerimizin bilgilenmesi için paylaşılmıştır.

 2. Hukuk Dairesi         2020/5561 E.  ,  2021/1630 K.


MAHKEMESİ : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından tazminat ve nafaka miktarları yönünden; davalı erkek tarafından ise kararın tümü yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 24.02.2021 günü duruşmalı temyiz eden davalı ... vekili Av. ... geldi. Karşı taraf temyiz eden davacı ... ve vekilleri gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu´nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu´nun 50 ve 51. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamış bozmayı gerektirmiştir.

3-Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre ortak çocuklar 2004 doğumlu Sevcan, 2009 doğumlu Senem ve 2013 doğumlu Selim yararına takdir edilen iştirak nafakaları azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanunu´nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

4-Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davacı kadın yararına hükmolunan yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanunu´nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Yukarıda 2., 3. ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle temyiz edilen bölge adliye mahkemesinin esastan ret kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 267.80 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 24.02.2021 (Çrş.)

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kıdem Tazminatı Almanın Şartı Nedir
    Kıdem Tazminatı Almanın Şartı Nedir? Kıdem tazminatını işverenden almak için öncelikle uzman bir avukattan destek almanızı önermekteyiz. Dilerseniz Elgit Hukuk Büromuza iletişim sayfamızda yer alan numaralardan ulaşabilirsiniz. ...
  • Vergi Kaçakcılığı Avukatı
    Vergi Kaçakcılığı Avukatına mı ihtiyacınzı var? Konusunda uzman avukatlarımızdan en iyi bilgileri edinebilir ve tüm cezai yaptırımlar hakkında bilgi alabilirsiniz. ...
  • Araç Değer Kaybı Tespiti ve Süreci
    Araç Değer Kaybı Tespiti ve Süreci için uzman kadromuzun sizlere acıklamalı bir şekilde anlattıgı bu içeriği inceleyebilir ve uygun fiyatlarımızdan yararlanarak hizmet alabilirsiniz. ...