MENÜ

Tüm Yönleriyle Toplu İş Sözleşmesi05.10.2018

Tüm Yönleriyle Toplu İş Sözleşmesi hakkında merak ettiğiniz tüm bilgi ve detayları Türkiye´nin en büyük hukuk web sitesi ELGİT HUKUK´dan öğrenebilirsiniz.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi (“TİS”) Kanunu m.2/h) uyarınca; “Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi ifade eder.” TİS; işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılır ve bu sözleşme kapsamında iş akdine, muhtevasına, çalışma şartlarına ve sona erdirilmesine ilişkin konular düzenlenir.    İşçinin işyeri meslek değişikliği koşullarının sendika, işveren ve işçinin genel haklarını ve yükümlülüklerini

    İşyerinde yasalar, yönetmelikler ve tis hükümlerince işveren ile işçilerin katılımıyla oluşturulacak işyeri kurulların yapısını, yetkisini, amaçlarını, işlevlerini

    Hizmet akitlerinin yapılmasını ve sona erdirilmesini

    Çalışma sürelerini; (normal çalışma sürelerini, fazla çalışmaları, vardiya çalışmaları, gece çalışmaları vb.), bayram, genel, hafta ve akdi tatil günlerini

    Ücret ödeme biçimlerini, ücret sistemlerini, ücret artışı zaman ve biçimlerini ve ücret düzeylerini, İşçilik primlerini

    Parasal (ikramiye vb.) ve  iş ve sosyal işyeri değişikliklerini  yardımların (yemek, doğum, taşıma vb.) düzenlenmesini

    İşyeri çalışma koşullarının belirlenmesi; işçi sağlığı ve iş güvenliği, vizite işlemleri, emzirme odaları ve kreşlerin kurulması ve işletilmesini

    Uyuşmazlıklarının belirlenmesi ve çözümlenmesini

    İşçilerin meslek eğitimlerinin sağlanması ya da kurslara katılmaları koşullarının belirlenmesini

    İşyeri sendika temsilcilerinin hakları, yükümlülükleri, yetkileri ve işverenle görüşme biçim ve yöntemleri, temsilci eğitim izinlerini

    İşyeri ya da işletmenin sosyal tesislerinden yararlanma koşulları ve biçimleri gibi birçok konuyu kapsarlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler