MENÜ

Ulusal ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Farklı ülkelerde işletmeleri buluann tüzel kişilerin veya gerçek kişilerin arasında yapılacak olan hizmet değişimleri, mal değişimleri ile ilgilenmektedir. Uluslararası ticarette yabancılık unsuru olmadığından dolayı hem ulusal hukuk hemde uluslararası hukuk mevzuatlarında tabi olmaktadır. Elgit Hukuk Bürosu bu alanda ihtiyacınız olan tüm hizmetleri sizlere sunmaktadır. Hukuk büromuz uluslararası ticaret hukuku alanında tarafların uyuşmazlıkları ile bağlantılı olunduğu her ülkede dava açabilmektedir. Uyuşmazlıkların çözümü için Elgit Hukuk Bürosu´nu tercih edebilirsiniz.  Uluslararası alandaki tüm unsurlara, mevzuat ve yasalara hakim olan avukatlarımız ile bu hizmeti vermekte ve yetkili olan ülke yargısının belirlenmesinde Devletler Özel Hukuku tecrübesine sahip avukatlarımız bulunmaktadır.

Günümüzün karmaşık iş dünyasında birbirinden farklı pek çok disiplinin ve olasılığın doğru analiz edilerek ve anlaşılarak hukuki hizmet sağlanması temel bir gereksinim haline gelmiştir. Gerek yerel, gerekse de uluslararası iş ortaklarınızla ve müşterilerinizle yapacağınız anlaşmaların etkin ve uygulanabilir olması adeta işinizde başarının başlıca kilit noktalarındandır.

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku ile ilgili olarak size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku konularında bilgi ve tecrübelerimizi sizinle paylaşabilir, aşağıda özetlenen konularda size hukuki danışmanlık ve destek hizmeti sunabiliriz:

- Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi;

- İş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;

- Proje finansmanı ve teminatlar,

- Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması;

- Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi

- İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi

- Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması,  durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması

- Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi

- Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi

- Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi

- Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması

- Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi

- Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması

- Haksız rekabet davaları

Uluslararası Ticaret Hukukunda Tahkim

Yazılı bir anlaşmaya bağlı olarak tarafların uyuşmazlıkları için ulusal mahkemelerin dışında birden fazla veya 1 hakem heyeti tarafından çözümünün gerçekleştirilmesine denilmektedir. Tahkimde tarafların bu yolu seçmesindeki en önemli etken uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılabilmesidir. Ticaret hukuku avukatları Elgit Hukuk Bürosunda hizmetinizdedir.

Uluslararası Ticaret Hukukunda Arabuluculuk

Bu çözüm şeklinde taraflar anlaşmaya varmak amacı ile tarafsız olan üçüncü kişilerden yardım alır. Arabuluculukta hakemlerin vereceği kararlar bağlayıcıdır. Bu nedenle tahkim seçeneğinden farklı olarak arabulucular iki tarafı bağlayıcı kararlar veremez, yalnızca taraflar arasında bir uyuşmazlık var ise bunun giderilmesini sağlar.

Uluslararası Ticaret Hukukunda Bilirkişi - Hakem

Bu çözüm şeklinde ise tarafların arasında meydana gelen hukuki uyuşmazlıklardaki hallere bakıldığında yalnızca spesifik teknik bir konu olduğundaki sorunları çözmektelerdir. Hakemlerin, bilirkişilerin vereceği kararlar tarafları bağlayıcı olmama ile beraber açılacak olan davalarda da kesin delil teşkil etmemektedir.

Uluslararası Ticaret Hukukunda Kısa Yargılama & Juri Uygulaması

Bu çözüm yolunda ise uyuşmazlıkla alakalı çözüm yollarında taraflara yardımcı olunabilmekte ve tarafsız olarak bir danışman seçilmektedir. Kısa juri uygulamasına baktığımızda bu yöntem ABD´de uygulanmakta ve içinde juri bulunan kişilerle kısa yargılamalar yapılmaktadır.

Uluslararası Ticaret Hukuku

- Yabancı şirketlerle yapılan ticari sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, yorumlanması

- Yurtdışında yatırıma ilişkin hukuki değerlendirme, yurtdışında şirket kurma

- Uluslararası alacakların tahsili

- Tahkim şartı ve tahkim sözleşmesi müzakere edilmesi, hazırlanması

- Uygulanacak hukuk seçimi, yetkili mahkeme tespiti

- Rekabet yasağı ve marka-patent uyuşmazlıkları

- Franchising, distribütörlük sözleşmeleri

- Uluslararası Satış Sözleşmesi (CISG) hazırlanması ve bu kapsamdaki uyuşmazlıklar

- Uluslararası yatırımlarda vergilendirme ve çifte vergilendirmeyi önleme

- Banka teminat mektupları, uluslararası kredi sözleşmeleri

- INCOTERMS´e ilişkin konular

- Türk Parasının Kıymet Koruma Kanununu kapsamındaki uyuşmazlıklar

-  Dünya Ticaret Örgütü, AB Gümrük Birliği , GATT anlaşmaları ve dış ticaret mevzuatına uygunluğun denetimi
 
Aklınıza takılan konular ve sorunlar için çekinmeden hukuk büromuza ulaşabilirsiniz. Elgit hukuk bürosu ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU alanında uzman avukatları ile hizmet vermektedir.

Whatsapp